สถานีตำรวจภูธรธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
27 หมู่ 2 ต.นิเวศน์ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 45170 โทรศัพท์ 043-569071

ครัวโรงพัก
 

           
**
มีการจัดทำอาหาร ประกอบเลี้ยงประจำทุกสัปดาห์  ตามนโยบายผู้บังคับบัญชา อย่างต่อเนื่อง เพื่อลดค่าครองชีพ ประหยัดรายจ่าย กระชับมิตร สัมพันธไมตรี ระหว่างข้าราชการตำรวจด้วยกัน ให้มีความสามัคคีภายในหน่วยงาน และเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ข้าราชการตำรวจในการปฎิบัติหน้าที่  ***
เมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 2560

 

มีการประกอบเลี้ยงแบ่งตามสายงาน ทุกวันพุธ  ดังนี้
1.งานสืบสวน
2.งานจราจร
3.งานป้องกันปราบปราม
4.งานสอบสวน
5.งานอำนวยงาน

ฯลฯ