สถานีตำรวจภูธรธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
27 หมู่ 2 ต.นิเวศน์ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 45170 โทรศัพท์ 043-569071


จุดตรวจสงกรานต์ 2560

นายชรินทร์ ภู่ชัย นายอำเภอธวัชบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดจุตรวจความปลอดทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2560 โดยมี พ.ต.อ.สุกฤษณ์ ข้อร่วมคิด ผกก. พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจ สภ.ธวัชบุรี นายกเทศมนตรีเทศบาลบ้านนิเวศน์ และข้าราชการหน่วยงานต่างๆในพื้นที่มาร่วมกิจกรรมดังกล่าวอย่างพร้อมเพียงกัน เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2560

ฯลฯ