สถานีตำรวจภูธรธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
27 หมู่ 2 ต.นิเวศน์ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 45170 โทรศัพท์ 043-569071

ผู้บังคับบัญชา

พ.ต.อ.นิยม  ฤทธิ์เลื่อน
ผกก.สภ.ธวัชบุรี
หมายเลขโทรศัพท์  ที่ทำงาน  0-4356-9071   มือถือ  091-0188955