× ประวัติสถานี ผู้บังคับบัญชา งานป้องกันฯ งานสอบสวน งานสืบสวน งานจราจร งานอำนวยการ กต.ตร.สภ.
สายการบังคับบัญชา
สถานีตำรวจภูธรธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด


งานจราจร


พ.ต.ท.เนติพจน์  สุภารี
รอง ผกก.ป.สภ.ธวัชบุรีฯ
หัวหน้างานจราจร


ร.ต.อ.วรวิทย์  สุ่มมาตย์
รอง สว.จร.สภ.ธวัชบุรี
รองหัวหน้างานจราจร


ร.ต.อ.อาทิตย์ สีดามายต์
รอง สว.ฯ ปฏิบัติฯ สภ.ธวัชบุรี
รองหัวหน้างานจราจร


ร.ต.ต.นิพล เหล่ายนขาม
รอง สว.ฯ สภ.ธวัชบุรี
รองหัวหน้างานจราจร


 ร.ต.ต.สนั่น จันทร์เสถียร
รอง สว.ฯสภ.ธวัชบุรี
รองหัวหน้างานจราจร


ด.ต.สุพล  ระหา


ด.ต.พิเชษฐ์  ปิ่นนาค


ด.ต.สมัย  สงคริน


ด.ต.สุวัฒนชัย วิชานัง


ด.ต.วรวิทย์ นาวารี


ด.ต.เอกพงษ์ พลเสนา


ส.ต.ท.เอกวงศ์ แสงสวัสดิ์


ส.ต.ต.วุฒิชัย เจ๊กแช่ม