× ประวัติสถานี ผู้บังคับบัญชา งานป้องกันฯ งานสอบสวน งานสืบสวน งานจราจร งานอำนวยการ กต.ตร.สภ.
สายการบังคับบัญชา
สถานีตำรวจภูธรธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด




คณะกรรมการ กต.ตร.สภ.ธวัชบุรี


นายปรีชา จันทร์เทพ
ประชาชนที่มาจากการคัดเลือก
ประธาน


พ.ต.อ.ศักดิ์สิทธิ์ ศรีผ่องงาม
ผกก.สภ.ธวัชบุรี
รอง ประธาน กต.ตร.สภ.ธวัชบุรี


นางรัศมี แวงวรรณ
นายกเทศมนตรีบ้านนิเวศน์
รองประธาน กต.ตร.สภ.ธวัชบุรี


นายธงชัย อรรคพงษ์
ปลัดอำเภอธวัชบุรีฯ
กรรมการ


พ.ต.ท.สีหชาติ พรจรรยา
รอง ผกก.สส.ฯ
กรรมการ


พ.ต.ท.
ธีระวัฒน์  อามาตย์สมบัติ
รอง ผกก.ป.ฯ
กรรมการ/เลขานุการ กต.ตร.ฯ

 


พ.ต.ท.สมศักดิ์ รุ่งแสง
รอง ผกก.(สอบสวน)ฯ
กรรมการ

 


นายไพบูลย์ บังจันทร์
นายก อบต.เมืองน้อย
กรรมการ

 


นายธวัช แต้ลำพัว
กำนันตำบลมะอึ
กรรมการ


ด.ต.ครรชิต  ผริตะโกมล
ข้าราชการตำรวจ
กรรมการ


นายวรวุฒิ โคตรพันธ์
ข้าราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
กรรมการ

 


นางณัชพัชรพร  ศิริโท
ข้าราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย
กรรมการ


นายประเสริฐ สมอุดร
ประชาชนที่มาจากการคัดเลือก
กรรมการ


นางประนอม วงศ์ขุมเงิน
ประชาชนที่มาจากการคัดเลือก
กรรมการ

 


นายสัมฤทธิ์จตุรัส
ประชาชนที่มาจากการคัดเลือก
กรรมการ


ร.ต.ต.วสันต์ สุ่มมาตย์
ประชาชนที่มาจากการคัดเลือก
กรรมการ


น.ส.รัตติกร จุรีมาศ
ประชาชนที่มาจากการคัดเลือก
กรรมการ

 


พ.ต.ต.อนุวัฒน์ แสงชมพู
สว.อก.ฯ
เลขานุการฯ

 


ร.ต.อ.ประวิทย์  สร้อยสิงห์
รอง สว.ธรฯ
ผู้ช่วยเลขานุการฯ