× ประวัติสถานี ผู้บังคับบัญชา งานป้องกันฯ งานสอบสวน งานสืบสวน งานจราจร งานอำนวยการ กต.ตร.สภ.
สายการบังคับบัญชา
สถานีตำรวจภูธรธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ดคณะกรรมการ กต.ตร.สภ.ธวัชบุรี


นายปรีชา จันทร์เทพ
ข้าราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
ประธาน


พ.ต.อ.สุริยา พิทูรย์
ผกก.สภ.ธวัชบุรี
รอง ประธาน กต.ตร.สภ.ธวัชบุรี


นายกิตติศักดิ์ จันโทมุข
ปลัดอำเภอธวัชบุรีฯ
กรรมการ


พ.ต.ท.วสันต์  ประทุมภักดิ์
รอง ผกก.(สอบสวน)ฯ
กรรมการ


พ.ต.ท.วัชรินทร์ สัตยาคุณ
รอง ผกก.สส.ฯ
กรรมการ

 


พ.ต.ท.เนติพจน์ สุภารี

รอง ผกก.ป.ฯ
กรรมการ/เลขานุการ กต.ตร.ฯ


นายสุวิทย์ โพธิสาขา
ประชาชนที่มาจากการคัดเลือก
กรรมการ


นางสาวจิรวรรณ สิทธิศักดิ์
ประชาชนที่มาจากการคัดเลือก
กรรมการ

 


นายสมจิต ศรีหาคลัง
ประชาชนที่มาจากการคัดเลือก
กรรมการ


นายสุเทพ แสนมนตรี
ประชาชนที่มาจากการคัดเลือก
กรรมการ


นายอาวุธ เอฟวา
ประชาชนที่มาจากการคัดเลือก
กรรมการ

 


นางรัศมี แวงวรรณ
นายกเทศมนตรีบ้านนิเวศน์
กรรมการ


นายนิพนธ์ แก้วกาหลง
นายกเทศมนตรีตำบลหนองพอก
กรรมการ


นายป๊อกศักดิ์ เวียงนนท์
ข้าราชการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
กรรมการ

 


นายบุญนำพา ด่างเหลา
ข้าราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
กรรมการ


นายนคร เปลือยหนองแข้
กำนันตำบลเขวาทุ่ง
กรรมการ


ด.ต.ครรชิต ผริตะโกมล
ข้าราชการตำรวจชั้นประทวน สังกัด สภ.ธวัชบุรี
กรรมการ

 


พ.ต.ท.อนุวัฒน์ แสงชมภู
สว.อก.ฯ
ผู้ช่วยเลขานุการฯ

 


ร.ต.อ.ประวิทย์  สร้อยสิงห์
รอง สว.ธรฯ
ผู้ช่วยเลขานุการฯ