สถานีตำรวจภูธรธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
27 หมู่ 2 ต.นิเวศน์ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 45170 โทรศัพท์ 043-569071

โครงสร้างหน่วยงาน

ผู้บังคับบัญชา

งานป้องกันปราบปราม

งานสอบสวน

งานสืบสวน

งานจราจร

งานอำนวยการ

กต.ตร