สถานีตำรวจภูธรธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
27 หมู่ 2 ต.นิเวศน์ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 45170 โทรศัพท์ 043-569071

กรุณาแจ้งเรื่องร้องเรียนได้ที่
 
  ส่ง   email : [email protected]
  มาหาเราสถานีตำรวจภูธรธวัชบุรี   อำเภอธวัชบุรี  จังหวัดร้อยเอ็ด
หรือ โทรศัพท์  043-569071, 043569013, 191

หรือ   E-MAIL
โดยจะปิดเรื่องร้องเรียนทุกเรื่องเป็นความลับ