สถานีตำรวจภูธรธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
27 หมู่ 2 ต.นิเวศน์ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 45170 โทรศัพท์ 043-569071

ผู้บังคับบัญชา


พ.ต.อ.นิยม ฤทธิ์เลื่อน
ผกก.สภ.ธวัชบุรี
โทรศัพท์ ที่ทำงาน 0-4356-9071
มือถือ 09-1018-8955


พ.ต.ท.สีหชาติ  พรจรรยา

รอง  ผกก.สส.ฯ
08-18736613


พ.ต.ท.วัชรินทร์  สัตยาคุณ
รอง ผกก.ป.ฯ
08-1975-2461


พ.ต.ท.สมศักดิ์  รุ่งแสง
รอง ผกก.(สอบสวน)ฯ
08-9640-5944


พ.ต.ท.วุฒิวิวัฒน์  แวสะแลแม
สว.สส.ฯ
08-1969-0966

 


พ.ต.ท.เชิดชัย ถนอมชีพ
สวป.สภ.หนองฮี
ปฏิบัติราชการ สภ.ธวัชบุรีฯ
08-6358-7964