× ประวัติสถานี ผู้บังคับบัญชา งานป้องกันฯ งานสอบสวน งานสืบสวน งานจราจร งานอำนวยการ กต.ตร.สภ.
สายการบังคับบัญชา
สถานีตำรวจภูธรธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด


งานป้องกันปราบปราม


พ.ต.ท.เนติพจน์  สุภารี
รอง ผกก.ป.สภ.ธวัชบุรีฯ


พ.ต.ท.มนต์ธร  ตากใบ
สวป.สภ.ธวัชบุรีฯ


ร.ต.อ.ชนวีร์ แสนมาตร
รอง สวป.สภ.ธวัชบุรี


ร.ต.อ.สุริยา ลุนปุย
รอง สวป.สภ.ธวัชบุรี


ร.ต.อ.ณัฐพงษ์ พลเวียง
รอง สวป.สภ.ธวัชบุรี


ร.ต.อ.สยาม โตล่ำ
รอง สวป.สภ.ธวัชบุร


ร.ต.อ.ณทพรรษ แก้วขอนแก่น
รอง สวป.สภ.ธวัชบุรี


ร.ต.อ.วิเชียร นาเมืองรักษ์
รอง สวป.สภ.ธวัชบุรี


ร.ต.อ.ภูวไนย ธนสิริภักดีโสภณ
รอง สวป.สภ.ธวัชบุรี

 

ธุรการป้องกันปราบปราม


ด.ต.อดิสรณ์ สุ่มมาตย์
ผบ.หมู่ฯ
ธุรการงานป้องกันฯ


ส.ต.อ.พงษ์ชิต อนันตา
ผบ.หมู่ฯ
ธุรการงานป้องกันฯ

งานสื่อสาร


ร.ต.ต.ไพรัตน์ วิชพล
รอง สว.ฯ สภ.ธวัชบุรี
หัวหน้างานสื่อสาร


ร.ต.ต.พิชัย โสภาวนัส
รอง สว.ฯ


ด.ต.จิตติ เวียงนนท์
ผบ.หมู่ฯ


ด.ต.รัศมี สุวรรณศรี
ผบ.หมู่ฯ