× ประวัติสถานี ผู้บังคับบัญชา งานป้องกันฯ งานสอบสวน งานสืบสวน งานจราจร งานอำนวยการ กต.ตร.สภ.
สายการบังคับบัญชา
สถานีตำรวจภูธรธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ดงานป้องกันปราบปราม


พ.ต.ท.เนติพจน์  สุภารี
รอง ผกก.ป.สภ.ธวัชบุรีฯ


พ.ต.ท.มนต์ธร  ตากใบ
สวป.สภ.ธวัชบุรีฯ


ร.ต.อ.เศวก จรพิศ
รอง สวป.สภ.ธวัชบุรี 


ร.ต.อ.ณัฐพงษ์ พลเวียง
รอง สวป.สภ.ธวัชบุรี


ร.ต.อ.ณทพรรษ แก้วขอนแก่น
รอง สวป.สภ.ธวัชบุรี

 

ธุรการป้องกันปราบปราม


ด.ต.อดิสรณ์ สุ่มมาตย์
ผบ.หมู่ฯ
ธุรการงานป้องกันฯ

งานสื่อสาร


ร.ต.อ.จรรยา สุทธิประภา
รอง สว.ฯ สภ.ธวัชบุรี
หัวหน้างานสื่อสาร


ร.ต.ต.ไพรัตน์ วิชพล
รอง สว.ฯ


ด.ต.รัศมี สุวรรณศรี
ผบ.หมู่ฯ