× ประวัติสถานี ผู้บังคับบัญชา งานป้องกันฯ งานสอบสวน งานสืบสวน งานจราจร งานอำนวยการ กต.ตร.สภ.
สายการบังคับบัญชา
สถานีตำรวจภูธรธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ดผู้บังคับบัญชา


พ.ต.อ.ศักดิ์สิทธิ์  ศรีผ่องงาม
ผกก.สภ.ธวัชบุรี
โทรศัพท์ ที่ทำงาน 0-4356-9071
มือถือ 081-7084324


พ.ต.ท.สุทธินันท์  ชำนาญ
รอง  ผกก.สส.ฯ
06-11109038


พ.ต.ท.เนติพจน์  สุภารี
รอง  ผกก.สส.ฯ
08-26398992


พ.ต.ท.สมศักดิ์  รุ่งแสง
รอง ผกก.(สอบสวน)ฯ
08-96405944


พ.ต.ท.สมโภช  แสวงแก้ว
สว.สส.ฯ
098-4596535


พ.ต.ท.มนต์ธร  ตากใบ
สวป.ฯ
086-2435707


พ.ต.ต.อนุวัฒน์ แสงชมภู
สว.อก.สภ.ธวัชบุรี
06-2156-9263