× ผู้บังคับบัญชา งานป้องกันฯ งานสอบสวน งานสืบสวน งานจราจร งานอำนวยการ กต.ตร.สภ.
open
สถานีตำรวจภูธรธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ดผู้บังคับบัญชา


พ.ต.อ.ไกร  สอนสี
ผกก.สภ.ธวัชบุรี
โทรศัพท์ ที่ทำงาน 0-4356-9071
มือถือ 081-1497899


พ.ต.ท.สีหชาติ  พรจรรยา
รอง  ผกก.สส.ฯ
08-18736613


พ.ต.ท.เชิดชัย ถนอมชีพ
รอง ผกก.ป.ฯ
086-3587964


พ.ต.ท.สมศักดิ์  รุ่งแสง
รอง ผกก.(สอบสวน)ฯ
08-96405944


พ.ต.ต.เทพดลย์  นามวงศ์ษา
สว.สส.ฯ
088-2189525

 


พ.ต.ท.มานิตย์  สายตา
สว.อก.สภ.ธวัชบุรี
081-2662822