× ประวัติสถานี ผู้บังคับบัญชา งานป้องกันฯ งานสอบสวน งานสืบสวน งานจราจร งานอำนวยการ กต.ตร.สภ.
สายการบังคับบัญชา
สถานีตำรวจภูธรธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด


ผู้บังคับบัญชา


พ.ต.อ.สุริยา  พิทูรย์
ผกก.สภ.ธวัชบุรี
โทรศัพท์ ที่ทำงาน 0-4356-9071
081-799-9187


พ.ต.ท.วัชรินทร์  สัตยาคุณ
รอง  ผกก.สส.ฯ
081-170-7191


พ.ต.ท.เนติพจน์  สุภารี
รอง  ผกก.ป.ฯ
082-639-8992


พ.ต.ท.วสันต์  ประทุมภักดิ์
รอง ผกก.(สอบสวน)ฯ
081-975-5786


พ.ต.ท.สมโภช  แสวงแก้ว
สว.สส.ฯ
098-4596535


พ.ต.ท.มนต์ธร  ตากใบ
สวป.ฯ
086-2435707


พ.ต.ต.อนุวัฒน์ แสงชมภู
สว.อก.สภ.ธวัชบุรี
06-2156-9263