× ประวัติสถานี ผู้บังคับบัญชา งานป้องกันฯ งานสอบสวน งานสืบสวน งานจราจร งานอำนวยการ กต.ตร.สภ.
สายการบังคับบัญชา
สถานีตำรวจภูธรธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด


งานสอบสวน


พ.ต.ท.สมศักดิ์  รุ่งแสง
รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ธวัชบุรี
หัวหน้างานสอบสวน


พ.ต.ท.สมศักดิ์  เกตุพิบูลย์
สว.(สอบสวน) สภ.ธวัชบุรี


ร.ต.อ.จิตติพัฒน์  วรวัฒน์ 
รอง สว.(พงส.)สภ.ธวัชบุรี


ร.ต.อ.วัฒนา  วงศ์อินตา
รอง สว.(พงส.)สภ.ธวัชบุรี


ร.ต.อ.สมศักดิ์ ศิลสัตย์ 
รอง สว.(พงส.)สภ.ธวัชบุรี


ร.ต.อ.พรสวรรค์ ชมภูเขา 
รอง สว.(พงส.)สภ.ธวัชบุรี

ธุรการสอบสวน


ร.ต.อ.อุทัย  สินทะแสน
รอง สว.ฯ


ด.ต.สุวัฒน์  ใจกว้าง


จ.ส.ต.มงคล  เศษแสนวงศ์

เสมียนประจำวัน/เปรียบเทียบปรับ


ร.ต.ต.ศักดิ์ งามเสริฐ


ส.ต.อ.อาทิตย์ สิงห์พิลา


ส.ต.อ.ศิริรัตน์ พรมนัส


ส.ต.ท.ภานุพงษ์ ภักดีผล


ส.ต.ท.ยุทธนา ดาน้ำคำ

 

ผู้ช่วย พงส.


ร.ต.ต.คณาธิป  จอมคำศรี


ด.ต.สำฤทธิ์  หงส์วิไล

 

 

เจ้าหน้าที่ส่งหมาย/ติดต่อศาล/อัยการ


ด.ต.รณรงค์  ศรีโคตา


ด.ต.โสพรรณ วงศ์วิมล

เจ้าหน้าที่พิมพ์ลายนิ้วมือ


ด.ต.อภิชาติ  อ่อนคำ


ส.ต.ท.ภาณุพงศ์ แสนอินตา