× ประวัติสถานี ผู้บังคับบัญชา งานป้องกันฯ งานสอบสวน งานสืบสวน งานจราจร งานอำนวยการ กต.ตร.สภ.
สายการบังคับบัญชา
สถานีตำรวจภูธรธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด


งานสอบสวน


พ.ต.ท.วสันต์  ประทุมภักดิ์
รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ธวัชบุรี
หัวหน้างานสอบสวน


พ.ต.ท.สมศักดิ์  เกตุพิบูลย์
สว.(สอบสวน) สภ.ธวัชบุรี


ร.ต.อ.จิตติพัฒน์  วรวัฒน์ 
รอง สว.(พงส.)สภ.ธวัชบุรี


ร.ต.อ.สมศักดิ์ ศิลสัตย์ 
รอง สว.(พงส.)สภ.ธวัชบุรี


ร.ต.อ.พรสวรรค์ ชมภูเขา 
รอง สว.(พงส.)สภ.ธวัชบุรี


ร.ต.อ.เกรียงศักดิ์ น้อยสุวรรณ 
รอง สว.(พงส.)สภ.ธวัชบุร

ธุรการสอบสวน


ร.ต.อ.อุทัย  สินทะแสน


ด.ต.สุวัฒน์  ใจกว้าง


ส.ต.อ.อิทธิพงษ์ วรชัย

เสมียนประจำวัน/เปรียบเทียบปรับ


ด.ต.หญิงนราวดี บุญภิละ


ส.ต.อ.ภาณุพงศ์ แสนอินตา


ส.ต.อ.ยุทธนา ดาน้ำคำ


ส.ต.ท.อาทิตย์ สิงห์พิลา

ผู้ช่วย พงส.


ด.ต.สำฤทธิ์  หงส์วิไล


ด.ต.สิทธิกร จันทรโคตร


ส.ต.ท.อุดมทรัพย์ ญาติประชุม

เจ้าหน้าที่ส่งหมาย/ติดต่อศาล/อัยการ


ด.ต.รณรงค์  ศรีโคตา


ด.ต.โสพรรณ วงศ์วิมล

เจ้าหน้าที่พิมพ์ลายนิ้วมือ


ด.ต.อภิชาติ  อ่อนคำ


ส.ต.อ.ภานุวัฒน์ ศีลสัตย์