× ผู้บังคับบัญชา งานป้องกันฯ งานสอบสวน งานสืบสวน งานจราจร งานอำนวยการ กต.ตร.สภ.
open
สถานีตำรวจภูธรธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ดงานสืบสวน - ปส.


พ.ต.ท.สีหชาติ  พรจรรยา
รอง  ผกก.สส.สภ.ธวัชบุรี


พ.ต.ต.เทพดลย์  นามวงศ์ษา 
ตำแหน่ง  สว.สส.สภ.ธวัชบุรี


ร.ต.อ.ประเสริฐ   สระแก้ว
รอง สว.สส.สภ.ธวัชบุรี


ร.ต.อ.เรืองสินธ์ คำมุลนา
รอง สว.สส.สภ.ธวัชบุรี


ร.ต.อ.ประชา ดวงพายัพ
รอง สว.สส.สภ.ธวัชบุรี


ร.ต.อ.แสงเทียน  พรมชาดา
รอง สวป.สภ.ธวัชบุรี

 


 ด.ต.เสริมตระกูล   เที่ยงผดุง


ด.ต.สมควร  เศษจันทร์


ด.ต.สิริพงศ์  อุณภา


จ.ส.ต.สุรไกร ไชยชิน


จ.ส.ต.สุรขัย  ตาเมือง


จ.ส.ต.ฤทธิชัย แสนบัว


จ.ส.ต.สิทธิกร  จันทรโคตร


ส.ต.ท.สุทินต์ ศรีพันธ์