× ประวัติสถานี ผู้บังคับบัญชา งานป้องกันฯ งานสอบสวน งานสืบสวน งานจราจร งานอำนวยการ กต.ตร.สภ.
สายการบังคับบัญชา
สถานีตำรวจภูธรธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด


งานสืบสวน - ปส.


พ.ต.ท.วัชรินทร์  สัตยาคุณ
รอง  ผกก.สส.สภ.ธวัชบุรี


พ.ต.ท.สมโภช แสวงแก้ว
ตำแหน่ง  สว.สส.สภ.ธวัชบุรี


ร.ต.อ.วิเชียร โพธิโชติ
รอง สว.สส.สภ.ธวัชบุรี


ร.ต.อ.เรืองสินธ์ คำมุลนา
รอง สว.สส.สภ.ธวัชบุรี


ร.ต.อ.ประชา ดวงพายัพ
รอง สว.สส.สภ.ธวัชบุรี


ร.ต.อ.สุนทร วิชาผง
รอง สวป.สภ.ธวัชบุรี


ร.ต.อ.แสงเทียน  พรมชาดา
รอง สวป.สภ.ธวัชบุรี


 ร.ต.ท.เสริมตระกูล  เที่ยงผดุง
รอง สว.(ป.)สภ.ธวัชบุรี


ร.ต.ต.สมควร  เศษจันทร์
รอง สว.(ป.)สภ.ธวัชบุรี


ด.ต.สุรชัย  ตาเมือง


ด.ต.สุรไกร ไชยชิน


ด.ต.ฤทธิชัย แสนบัว


ด.ต.จริน ศรีพนา


ส.ต.อ.สุทินต์ ศรีพันธ์