× ประวัติสถานี ผู้บังคับบัญชา งานป้องกันฯ งานสอบสวน งานสืบสวน งานจราจร งานอำนวยการ กต.ตร.สภ.
สายการบังคับบัญชา
สถานีตำรวจภูธรธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ดงานสืบสวน - ปส.


พ.ต.ท.สุทธินันท์ ชำนาญ
รอง  ผกก.สส.สภ.ธวัชบุรี


พ.ต.ท.สมโภช  แสวงแก้ว
ตำแหน่ง  สว.สส.สภ.ธวัชบุรี


ร.ต.อ.วิเชียร โพธิโชติ
รอง สว.สส.สภ.ธวัชบุรี


ร.ต.อ.เรืองสินธ์ คำมุลนา
รอง สว.สส.สภ.ธวัชบุรี


ร.ต.อ.ประชา ดวงพายัพ
รอง สว.สส.สภ.ธวัชบุรี


ร.ต.อ.แสงเทียน  พรมชาดา
รอง สวป.สภ.ธวัชบุรี


 ร.ต.ต.เสริมตระกูล   เที่ยงผดุง


ด.ต.สมควร  เศษจันทร์


ด.ต.สุรชัย  ตาเมือง


ด.ต.สุรไกร ไชยชิน


ด.ต.ฤทธิชัย แสนบัว


ด.ต.สิทธิกร  จันทรโคตร


ส.ต.อ.สุทินต์ ศรีพันธ์